Catalogue Nonprofit News

2008's Washingtonians of the Year: Fabian Barnes
Thu Jan 1 2009, Washingtonian
featuring The Dance Institute of Washington, Inc.
 
The work of Fabian Barnes and the Dance Institute of Washington honored by Washingtonian with this recognition.